Anna Larsdotter


Flyttar till Järlåsa 1905-11-02 från Offerbo nr:1 Östervåla.
Bosatt hos fadern i Backlunda (Björktomten) Offerbo ägor Östervåla, kom från Järlåsa 1911-12-09.
Hushållar för fadern och sin bror Per Larsson .
Blev en ogift kvinna.