Johan Larsson Wåhlén


Hemmansägare i Offerbo Nr 1 1/3 mtl, Östervåla
Flyttade till Gräsbo 1910-07-17.
Hemmansägare i Gräsbo Nr 2 7/20 mtl, Östervåla.