Lars Erik Larsson Florén


Flyttar till Nord Amerika 1881-04-27 från Offerbo ägor Östervåla.
Avresa från Göteborg 1881-05-06 med destination Chicago Illinois USA.