Erik Persson


Hemmansägare i Offerbo Nr 2, Östervåla 1896.
Hemmansägare i Offerbo Nr 1, 1911. Östervåla.