Erik Olsson


Bonde i Offerbo nr:2 1/4 mtl. Östervåla.