Johanna Persdotter


Avled i en ålder om  7 mån och 19 dagar.