Gustaf Olsson Hesselgren


1836-38 Dräng i Vreta, Östervåla
1844-45 Bonde i Berg Nr:2. 1/8 mtl., Östervåla.
1845 Inhyses i Äspenbo, Östervåla.