Per Larsson


Arbetare Backlunda Offerbo ägor Östervåla 1913 till 1916-11-07, bor hos fadern.
Grovarbetare i Gräsbo nr:2 7/20 mtl. Östervåla 1916-11-07.
Grovarbetare Backlunda (Björktomten) Offerbo ägor Östervåla 1922, bor tillsammans med sin syster Anna Larsdotter .
Jordbruksarbetare i Gräsbo 2:2 7/20 mtl. Östervåla från 1930, hos sin broder Johan Larsson Wåhlén .
Blev en ogift kvinna.