Johan Jansson Asp


Arrendator i Sillbo nr:1 o nr:2 Boden 8/33 mtl. Östervåla 1892-11-12.
Brukare åt Nils Persson Sillbo nr:2 Östervåla.
Arrendator i Mångsbo nr:1 1/2 mtl, Östervåla 1899-11-20.
Familje flyttar till Harbo 1905-04-17.