Per Persson Munter


Soldat i rote 29 Svingbolsta Östervåla vid Salbergs Kompani Västmanlands Regemente.
Antagen 1847-11-20. Avförd ur rullorna för snatteri 1854-02-14.
Torpare i Ölund under Hov, Östervåla.