Karin Persdotter


Avled i en ålder om 3 år, 6 mån och 12 dagar.