32 Källarstuga från Backa

32 Källarstuga från Backa
(Nr 2 på skissen) Källarstuga från Backa, uppdelad i 3 rum. 1700-talet. Köpt 1930 för 300 kronor av dåvarande ägaren till 1/4 mtl. Backa n:o 1 Erik Eriksson. Sitter ihop i bortre ändan på Offerbostugan. Monterades dit under 1931. Inrymmer skomakarverkstad samt utställning av snickarverktyg och maskiner från 1800-talet. Från mitten av maj 2012 är snickarutställningen urplockad och flyttad till handelsboden. En sönderrasad bakugn skall renoveras och det är mening att det så småningom skall bli bagarstuga.

Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2015-09-06 22:49:56) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2011-04-23 21:44:44) Kontakta föreningen