Olof Ersson


Inhyses, Arbetskarl Gräsbo egor Östervåla 1876.
(Vistas i Gävle).
Flyttar till Gävle 1879-10-30.
Arbetare, kv. VI Nr:144, Gävle.
Arbetare, Sandbacka, Gävle.
Arbetare, Brynäsudde, Gävle 1889.