August Eriksson


Ogift.
Hemmansägare i Gundbo. Övertog efter sin far.
Hade en hushållerska.