Johan Ersson


Vagnsmakare i Österbolunda, Backa, Östervåla.
Arrenderade 1908 Åby Nr 6 1 mtl (Fidikomiss), Östervåla.
1917 Hemmansägare i Gundbo 1:2, Östervåla.