Erik Ersson


Inhyses i Håcksbo, Harbo.
Flyttade till Björklinge 1877-10-24.
Arrendator i Kjettsbo (Kättsbo) 1/8 mtl., Björklinge.
Åter till Nolmyra egor Nyslätt, Harbo 1892.