Erik Larsson


Hemmansägare i Backa nr:1 1/4 mtl. Östervåla, tillsammans med sin broder Olof Larsson (* 1861-05-14).
Hemmansägare i Lindsbro 1:18 Österbo 72/1000 mtl. Östervåla 1922.