Olof Larsson


Hemmansägare i Backa nr:1 1/4 mtl. Östervåla, tillsammans med sin broder Erik Larsson (* 1872-03-31).