Lars Olsson


Bonde i Backa Nr:1. 1/4 mtl., Östervåla.