Erik Ersson


Måg och bonde i Gräsbo Nr 3 1/6 mtl 1868-1877, Östervåla.
Bonde i Gräsbo Nr 2 1/5 mtl från 1872-1877 sedan 7/20 mtl, Östervåla.