Olof Persson Skog


Förstärkningskarl (med namnet) Knut. Grenadjär nr:106 i Huddungeby Huddunge.
Antagen 1819. Avsked 1822-06-06. 1828 till nr:113 Håfdell.?