Petrus Edmund Stjärnström


Vid giftermålet Jordbruksarberare, Lilla Laggarbo, Östervåla.
Flyttar från Lilla Laggarbo, Östervåla som Skogsarbetare till Svartån, Tierp 1935-05-07
Enl. Sv. Befolkning 1950 Skogsarbetare, Svartån, Tierp.
Enl. Sv. Befolkning 1960 Sågverksarbetare, Lisselbo, Björklinge.