Ernst Sigfrid Stjärnström


Avled i en ålder om 15 år, 6 mån och 13 dagar.
Avled på Sala lasarett.