Ester Katarina Eugenia Stjärnström


Avled i en ålder om 2 år och 25 dagar.