Anders Simon Andersson


Hemmansägare i Hindersbo 1/2 mtl (1:9), Östervåla.
Äger Stora Laggarbo 1:2 167/1000 mtl, Östervåla.