Tage Fredrik Lundin


Ogift. Fick en son.
Enl. Sv. Bostadsräkning 1950 var Tage Jordbruksarbetare, Klostret 1:1, Östervåla.
År 1958 Mantalsskriven i Gävle, Gävle Staffan.
Enl. Sv. Bostadsräkning 1960 var Tage Byggnadsarbetare boende i Jugansbo 4:1, Östervåla.