Stina Olofsdotter


Avled i en ålder om 2 mån och 6 dagar.