Sven Petrus Lundin


Fick ett barn tillsammans: Sven-Olov Lundin *1945-10-08.