Per Persson Lundin


Hemmansägare i Jugansbo 1:6, 1/4 mtl. Östervåla.