Catharina Larsson f. Olsdotter


Piga i Mångsbo nr:2 1/2 mtl. Östervåla 1848.
Piga i Gästbo nr:1 Östervåla 1851.
Flyttar till Vendel 1853-10-27.
Gift, kom från Sundsvall 1876-10-16 till Bergs ägor Östervåla.