Olof Ersson


Bonde o Fördelsman i Jugansbo Nr:1. 1/4 mtl., Östervåla.