Olof Olsson


Ogift!
Hemmansägare i Jugansbo Nr:1. 1/4 mtl., Östervåla.
Gården tas över år 1913 av hemmansägaren i Korbo Nr:1 Östervåla Per Jansson (* 1870-06-18 Korbo).
Bor i Korbo, Östervåla vid sin död.