Erik Olsson


Avled i en ålder om 3 mån och 22 dagar.