Olof Larsson


Antagen 1840-11-25 vid Salbergs Kompani Västmanlands regemente med nr 150 för Mätteby rote i Frösthult socken.
Har inga fullständiga familjeförhållanden.