Erik Larsson Östlund


Dräng i Huggle Nr:2, Östervåla 1852.
Sockenskräddare, i Solhallet, Östervåla 1854.
Sockenskräddare, i Mårtsbo, Östervåla 1863.
Sockenskräddare, i Offerbo Östervåla 1868.
Sockenskräddare, Berg ägor, Östervåla 1873.
(Kallas Berg Nr:1 Östlunda, Östervåla från 1896).


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2015-10-01 10:05:28) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2012-08-23 22:25:49) Kontakta föreningen