Arne Henrik Persson


Jobbade på Simon Tofters Tryckeri ab i slutet av 50-talet och början av 60-talet.
Flyttade senare till Uppsala.
Ogift!