Erik Persson Wahlström


Torpare i Norrbo Östervåla.
Statardräng i Idaholm Östervåla 1903-11-18.
Magasinskarl i Aspnäs Östervåla 1904-11-17.
Tillhörde Baptistsamfundet.