Gustaf August Larsson


Dräng i Österbo Östervåla 1894-11-23.
Arbetare Sandbo Borgens ägor Östervåla 1896-11-24.