Johanna Persdotter


Avled i en ålder om 2 mån och 9 dagar.