Gundbo, Östervåla före 1920.jpg

Gundbo, Östervåla före 1920.jpg
Från vänster: Troligtvis dottern Elin, hustrun Karin och Johan själv.