Johan Emanuel Karlsson


Arbetare, Idaholm Aspnäs, Östervåla 1911-10-26.
Flyttar till Gryts församling Södermanlands län 1911-11-05.
Dräng, Granebergs Tegelstuga, Gryt.
Flyttar till Överjärna 1911-12-30.
Dräng i Eneby, Överjärna.
Flyttar till Överluleå 1912-11-25.
Manskap, Bodens Ingenjörskår, Överluleå.
Flyttar till Överjärna 1915-10-13.