Olof Olsson


Landbonde i Ingborgbo 1/4 mtl. Östervåla från 1881. Ägare Gysinge Bruks Aktiebolag.
1899-11-13. Brukare Aspnäs Östervåla.
1905-11-16. Brukare Aspnäs Lisselbo Östervåla.
1911-11-08. Jordbrukare Sillbo Hälvarbo Nr: 1. Östervåla.