Bild från vattentornet med Åbygårdarna i förgrunden.jpg

Bild från vattentornet med Åbygårdarna i förgrunden.jpg
Där vid 1 blev det ett nybyggt villaområdet, där tidigare Stomhemmanet låg. Bilden är tagen från vattentornet. Så den är troligtvis tagen strax efter vattentornets uppförande som byggdes 1963.