Flygfoto med gamla genomfarten till Tärnsjö.jpg

Flygfoto med gamla genomfarten till Tärnsjö.jpg
Där vid 1 var gården Stomhemmanet.