Åke Georg Pettersson


Avled i en ålder om 9 mån och 13 dagar.