Lars Erik Larsson


Avled i en ålder om 2 år, 8 mån och 4 dagar.