Anders Oskar Martin Andersson


Son, Grovarbetare Åby Nr:8 Norrbacka, Östervåla.
Grovarbetare, Rönnberga Åby, Östervåla 1926.
Grovarbetare Åby Nr:8 Norrbacka, Östervåla 1934.
Familjen flyttar till Västerås 1942-05-02.