Olof Olsson


Avled i en ålder om 17 år, 6 mån och 28 dagar.