Emil Ersson Norrbäck


Vagntillsyningsman i Gävle.
Flyttade till Gävle 1907-09-28 från Bergstorp, Harbo.
Kom från Helga Tref. Gävle 1934-09-27 till Nybo, Harbo.