Knut Gunnar Olsson


Jordbruksarbetare Åby Nr 2, Nora. Familjen till Östervåla 1926-07-16. Torpare i Gräsbo Nr 2 Emmelund 1926-36. Arrendator av Nöttbo Nr 1, Nora 1936-05-08, ägare Korsnäs Sågverks AB. Arrendator i Kerstinbo, Nora 1943, ägare Flemming Rolander.